top of page

Medlemsbetingelser

 

 

§ 1. Medlemskabet

Et medlemsskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. Medlemskabet giver adgang til at træne på samtlige udendørs hold med CrossBoks. Alle medlemskaber er løbende medlemskaber og dermed bundet af opsigelsesfristen.

Ændring i persondata som fx navn, adresse og e-mail skal meddeles til os pr mail.
 

§ 2. Ændringer

CrossBoks forbeholder sig retten til at foretage ændringer i udbud/tilbud, priser og i betingelser. Ændringerne kan tidligst træde i kraft 2 uger efter, at de har været annonceret på CrossBoks’ hjemmeside. Medlemmet er selv ansvarlig for at holde sig opdateret herom. 

 

§ 3. Betaling

Ved oprettelse af et medlemskab sker betaling forud, det vil sige for den kommende måned. Indbetaling skal ske til CrossBoks inden sidste hverdag i måneden. Der opfordres til at medlemmet opretter en fast månedlig overførsel for at undgå administration og rykkerskrivelser. Hvis betaling ikke sker til tiden, kan medlemskab blive spærret indtil betaling af CrossBoks’ tilgodehavende er sket. Efter betaling kan tilmelding til hold igen foretages. 

 

§ 4. Opsigelse af medlemskab

Medlemsskaber kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende kalendermåned. Opsigelse skal ske skriftligt pr mail til CrossBoks på crossboks@crossboks.com

 

§ 5. Ansvar 

Al træning i CrossBoks foregår på eget ansvar. CrossBoks tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, andre deltageres handlinger eller mangelfulde handlinger. CrossBoks tager ikke ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade. 

 

§ 6. Holdtider og holdreservation

CrossBoks anvender appen Holdsport for tilmelding til holdtræning. Holdsport er en ekstern udbyder og CrossBoks står ikke for den tekniske support af appen. Holdsport vil til enhver tid være opdateret på holdtider og det er medlemmets eget ansvar at holde sig opdateret på dato og tid for træning.

bottom of page